Gedragsproblemen

Geen enkel kind staat ’s ochtends op met het idee om van deze dag eens even een rotdag te maken. Natuurlijk kan ieder kind wel eens moeilijk gedrag vertonen. Dat maakt echter nog niet dat het gaat om een stoornis. Gedragsproblemen zijn gedragingen die voor de omgeving van het kind of voor het kind zelf als storend ervaren worden.

Toch zijn er kinderen die elke dag problemen ervaren in hun gedrag. Ze worden vaak gecorrigeerd door ouders en leerkrachten. Kinderen met een gedragsstoornis, zoals ADHD en autisme, ervaren hun gedragingen zelf ook als storend. Het dagelijks functioneren wordt er door beperkt. Het betekent niet dat ze altijd slecht functioneren of een achterstand hebben in hun ontwikkeling.

Voor veel kinderen is het goed om te weten hoe ze om kunnen gaan met problematisch gedrag, zodat ze hier zo min mogelijk last van hebben. De moeilijkheden zullen nooit verdwijnen, maar door de juiste hulp en hulpmiddelen kan er voor gezorgd worden dat er goed mee om gegaan kan worden.

Voor meer specifieke informatie over ADHD/ADD, kijkt u verder op deze pagina.  

Video

ADHD en ADD

Wat is ADHD of ADD?
ADHD is een stoornis in de executieve functies. De functies heb je nodig om taken uit te voeren. Kinderen met ADHD hebben moeite zich op iets te richten omdat ze er niet in slagen zich van andere, niet relevante prikkels af te schermen. Veel genoemde klachten zijn motorische onrust (hyperactiviteit), impulsief gedrag en een gebrek aan zowel concentratie als langdurige aandacht.
Wanneer er alleen sprake is van aandachtsproblemen zonder de hyperactiviteit, wordt er gesproken over ADD.

Onderzoek naar ADHD of ADD
Als er signalen zijn van een mogelijke vorm van ADHD of ADD, is het zinvol het kind te laten testen om te kijken waar de problemen vandaan komen. We doen dit aan de hand van een intelligentieonderzoek, vragenlijsten, observaties en een (neuro)psychologisch onderzoek. Dit houdt in dat we kijken naar het functioneren van de hersenen op verschillende gebieden, zoals geheugen, concentratie en planningsvaardigheden.

Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van (of sterke aanwijzingen voor) ADHD of ADD, of wanneer medicatie gewenst is, wordt er doorverwezen naar de kinderarts of kinder- en jeugdpsychiater.