Intelligentie

Wat is nu eigenlijk intelligentie? Het is nog niet zo makkelijk om hier een antwoord op te geven. Er zijn in de loop der jaren verschillende definities gegeven over het begrip intelligentie. Uiteindelijk komt het er op neer dat intelligentie gaat om hoe slim je bent; wat je weet en wat je kunt. Intelligentie is het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te kunnen gaan. Het is een combinatie van verstandelijke vermogens, processen en vaardigheden, zoals:
  • Abstract en logisch kunnen redeneren.
  • Problemen analyseren en vervolgens op kunnen lossen.
  • Met verschillende situaties in de omgeving om kunnen gaan.
  • De wereld om ons heen begrijpen.
  • Nieuwe dingen leren.
  • Doelgericht handelen.
Bij het leren is intelligentie dus een belangrijk onderdeel. Het is een belangrijke voorspeller van schoolprestaties, maar zeker niet de enige!

Video

Intelligentieonderzoek (WISC-V-nl)

Bij een intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende delen van het cognitief functioneren gekeken. Wat zijn de capaciteiten van uw kind? Het intelligentieonderzoek geeft een beeld van de sterke kanten van uw kind en laat ook zien met welke vaardigheden uw kind misschien meer moeite heeft.

Een intelligentieonderzoek kan gedaan worden om verschillende redenen:

  • Verklaring zoeken in achterblijvende leerresultaten.
  • Second-opinion wanneer de resultaten op de Cito-toets niet overeenkomen met de verwachtingen
  • Naast het schooladvies een extra niveaubepaling bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
  • Als onderdeel van een breder onderzoek naar bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen.

De intelligentie van kinderen wordt getest aan de hand van de WISC-V-nl. Dit is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van talige vaardigheden en handelingsgerichte vaardigheden, zoals ruimtelijk inzicht en overzicht. De duur van deze test is ongeveer 2 uur.