Leerproblemen

Kinderen gaan naar school om wat te leren. Toch is dat niet voor ieder kind even makkelijk. Op elke basisschool of middelbare school zitten kinderen die te maken hebben met een leerstoornis, Er is sprake van een leerstoornis als een kind, ondanks extra hulp die geboden wordt, aantoonbaar achter blijft in zijn ontwikkeling ten opzicht van zijn leeftijdsgenoten. Voorbeelden van de meest voorkomende leerstoornissen zijn dyslexie of dyscalculie.

Kinderen met een leerstoornis, zoals dyslexie en dyscalculie, beschikken over het algemeen over een normale intelligentie. De moeilijkheden met lezen, spellen en/of rekenen zullen nooit helemaal verdwijnen. Door de juiste hulp en hulpmiddelen kunnen kinderen met een leerstoornis op een normale wijze de schoolperiode doorlopen. Echter zullen ze wel altijd moeilijkheden ervaren op een specifiek vlak.

Voor meer specifieke informatie over dyslexie en dyscalculie kijkt u verder op deze pagina.

Video

Dyslexie

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met en het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Deze specifieke problemen wijken opvallend af van wat verwacht mag worden op basis van de intelligentie van het kind en blijven in stand ondanks extra hulp.

Onderzoek naar dyslexie
Als er voldoende signalen zijn van een mogelijke vorm van dyslexie, is het zinvol om het kind te laten testen en te kijken waar de moelijkheden zitten. We doen dit aan de hand van een intelligentietest en een didactisch onderzoek. Dit houdt in dat we kijken naar een aantal leergebieden, zoals het technisch lezen en de spelling en daarbij naar onderliggende factoren zoals de fonologische verwerking en automatiseringsvaardigheden. 

Dyslexieverklaring
Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie, zal er een officiële dyslexieverklaring afgegeven worden door MiCare Oldenzaal. Hiermee kan het kind in aanmerking komen voor de toegestane voorzieningen:

  • Met een dyslexieverklaring is er mogelijkheid voor extra tijd bij (cito)toetsen en proefwerken
  • Met een dyslexieverklaring kunnen er tijdens het onderwijs extra hulpmiddelen ingezet worden. Hiervan zijn lesstof op de computer maken en het gebruik maken van ingesproken lesstof enkele voorbeelden.

Dyscalculie

Wat is dyscalculie?
Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het leren en vlot oproepen/toepassen van reken-wiskunde kennis. Deze specifieke problemen wijken opvallend af van wat verwacht mag worden op basis van de intelligentie van het kind en blijven in stand ondanks extra hulp.

Onderzoek naar dyscalculie
Als er mogelijk sprake is van dyscalculie, is het zinvol om het kind te laten testen en te kijken waar de moeilijkheden zitten. We doen dit aan de hand van een intelligentietest en een didactisch onderzoek. Dit houdt in dat we kijken naar het leergebied rekenen (waaronder hoofdrekenen, automatiseren en technisch rekenen).

Dyscalculieverklaring
Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van dyscalculie, zal er een officiële dyscalculieverklaring afgegeven worden door MiCare Oldenzaal. Hiermee kan het kind in aanmerking komen voor de toegestane voorzieningen:

  • Met een dyscalculieverklaring is er mogelijkheid voor extra tijd bij (cito)toetsen en proefwerken.
  • Met een dyscalculieverklaring kunnen er tijdens het onderwijs extra hulpmiddelen ingezet worden. Hiervan zijn een tafelkaart en een rekenmachine enkele voorbeelden.