Over ons

Visie

Sterke kanten van het kind inzetten

MiCare Oldenzaal kijkt naar wat er nodig is om het kind verder te helpen in zijn of haar leerontwikkeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de sterke kanten van het kind. Samen gaan we op zoek naar wat zou kunnen helpen om het leren weer met wat meer gemak te laten verlopen en op welke wijze we die sterke kanten gaan inzetten.

Kwaliteit staat boven kwantiteit

Begeleiding wordt in een één-op-één situatie gegeven. Er wordt kleinschalig gewerkt, waardoor de aanpak individueel en persoonlijk is. Belangrijk is wat er in het kind omgaat en de begeleiding daar op te richten. Zodra blijkt dat het kind de gewenste doelen heeft bereikt, kan de begeleiding afgesloten worden.

Video

Voor wie?

MiCare Amersfoort biedt onderzoek en begeleiding aan kinderen van het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Je kunt bijvoorbeeld terecht bij MiCare Oldenzaal voor onderzoek als…

 • een intelligentieonderzoek gewenst is
 • er vermoedens zijn van een leerstoornis
 • er vermoedens zijn van een ontwikkelingsstoornis
 • er sprake is van problemen in de ontwikkeling en een verklaring gezocht moet worden naar bepaalde gedragingen
 • meer richting aan een behandeltraject gegeven moet worden

Je kunt bijvoorbeeld terecht bij MiCare Oldenzaal voor leerbehandeling als er sprake is van…

 • Gebrek aan inzicht in leerstrategieën, structuur bij het leren of planningsvaardigheden.
 • Onzekerheid en weinig zelfvertrouwen bij het leren.
 • Een bepaalde ontwikkelingsstoornis of leerstoornis (zoals ADHD, ADD, autisme, dyslexie) die de ontwikkeling van het leren tegenhoudt.
 • Een achterstand in het leren om welke reden dan ook.

Je kunt bijvoorbeeld terecht bij MiCare Oldenzaal voor begeleiding als er sprake is van…

 • Weinig zelfvertrouwen/laag zelfbeeld
 • Angstproblemen
 • Emotieregulatieproblemen
 • Teruggetrokken en somber zijn
 • Andere problematiek op het gebied van gedrag en sociaal- emotionele ontwikkeling.

Door wie?

Mirthe Viskaal-Booyink

Mirthe Viskaal-Booyink

Mirthe is ontwikkelingspsycholoog die na de opleiding Pedagogische Academie Basis Onderwijs in juli 2013 haar master Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht heeft voltooid. Zij heeft ervaring als leerkracht binnen het basisonderwijs en als ontwikkelingspsycholoog binnen eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. In 2013 is ze werkzaam geweest als basispsycholoog bij de Psychologen Groep Utrecht te Zeist. In 2014 is ze gestart met haar eigen praktijk voor diagnostiek en behandeling. In 2020 is daar de praktijk in Oldenzaal bij gekomen. Mirthe woont thans in Oldenzaal en voert praktijk vanuit haar aan huis grenzende praktijkruimte. Mirthe is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek en is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en -Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Nicole Boertien-Kuiphuis

Nicole Boertien-Kuiphuis

Nicole heeft vijftien jaar gewerkt als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Ze is sinds 2011 werkzaam als orthopedagoog. In de periode 2017 tot 2020 heeft ze een postmaster opleiding gedaan tot schoolpsycholoog en orthopedagoog-generalist. Binnen MiCare Oldenzaal is Nicole de regiebehandelaar bij de onderzoekstrajecten. Nicole beschikt over een BIG registratie en is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Tanja de Jong

Tanja de Jong

Tanja is in 1988 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog en sindsdien werkzaam in de GGZ, aanvankelijk met kinderen en jongeren, later ook met volwassenen. Sinds 2020 werkt Tanja als GZ-psycholoog samen met Psychologiepraktijk Liebrand voor de volwassenzorg en is ze als regiebehandelaar bij MiCare betrokken bij de behandeltrajecten. Tanja heeft veel ervaring met verschillende soorten klachten zoals, angst, stemming, trauma, dwang. Ze heeft de opleiding tot cognitief gedragstherapeut afgerond en is, naast dat ze BIG geregistreerd is, ook geregistreerd bij de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCT).

Werkwijze

Intake
Wanneer onderzoek of behandeling/begeleiding gewenst is, kan men zich via het aanmeldingsformulier op de website aanmelden en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Onderzoek en/of behandeling
Nadat uit de intake een beeld is verkregen van de problematiek en de mogelijke hulp die wenselijk is, wordt gekeken welk type onderzoek en/of behandeling helpend is.

Evaluatie
Onderzoek: na een onderzoek wordt een evaluatiegesprek gepland om de resultaten te bespreken en wordt een schriftelijk verslag overhandigd.

Begeleiding: afhankelijk van de vorderingen van het kind kan in overleg een evaluatiemoment ingelast worden. Dit kan aan het eind van een begeleidingstraject zijn, maar ook tussentijdse evaluaties zijn mogelijk mocht het begeleidingstraject wat intensiever of langduriger zijn.

Tarieven

Micare Oldenzaal levert vergoede zorg voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar binnen de 14 Twentse gemeenten (zie hiervoor ook www.samen14.nl). Dit houdt in dat na een verwijzing van de huisarts, een medisch specialist of via de lokale toegang bij de gemeente, en de goedkeuring van het zorgtraject, de zorgkosten vergoed worden binnen de basis GGZ.
Indien u niet woonachtig bent in 1 van de 14 gemeenten, of de zorgvraag niet binnen de basis GGZ valt, bent u ook van harte welkom. Echter komt u dan niet in aanmerking voor vergoede zorg. Wij hanteren een uurtarief van € 100,-.
Een losstaand intelligentieonderzoek wordt niet vergoed. De tarieven vindt u hieronder.

Intelligentieonderzoek:
€ 500,- inclusief intake, evaluatie en verslag.

Behandeling bij gedrags- en sociaal-emotionele problemen:
€ 100,- per sessie.

Wachttijd

Wachttijd tot intake 4 weken.

Wachttijd tot onderzoek 8 weken
Wachttijd tot behandeling 8 weken